foto: Maja Wirkus

 

Dom przy ul. Jakubowskiej 16 został zaprojektowany przez Czesława Przybylskiego dla przyjaciela rzeźbiarza Mieczysława Lubelskiego i wybudowany w 1928 roku na skraju dynamicznie rozwijającej sie w tym okresie zabudowy willowej Saskiej Kępy. Architektura budynku zaliczana jest do okresu funkcjonalizmu, a w kształtowaniu formy obiektu nawiązuje do budynku Czesława Przybylskiego, zrealizowanego również w 1928 roku - Szkoły Przemysłu Graficznego przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie. Charakterystyczne przeszklenie pracowni rzeźbiarza łączy w szczególny sposób ze sobą te obiekty.

Czesław Przybylski

19.05. 1880 - 14.01.1936
Architekt, reprezentant eklektyzmu i modernizmu. Po ukończeniu w 1904 Politechniki Warszawskiej studiował do 1908 w Paryżu, Karlsruhe i Wiedniu. Po powrocie do kraju pracował zawodowo w Warszawie, a w czasie I wojny światowej w Rosji, m.in. w Kijowie.
Od 1919 był profesorem Politechniki Warszawskiej i wychowawcą oraz promotorem wielu wybitnych architektów m.in. Bohdana Pniewskiego, Juliusza Żórawskiego. Publikował wielokrotnie w prasie branżowej, działał aktywnie w Kole Architektów przy Stowarzyszeniu Techników (poprzedniku SARP), a od 1908 także w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości.
W swojej twórczości Czesław Przybylski początkowo nawiązywał do spuścizny historycznej (zwłaszcza do klasycyzmu), uwzględniając jednak zasady funkcjonalności budynku i nowoczesności konstrukcji. Po I wojnie światowej jego budynki uzyskiwały coraz prostsze, minimalistyczne formy przy coraz bardziej monumentalnej skali.