Willa Jakubowska 16 to nie tylko dzieło miedzywojennego modernizmu, przełomowe w twórczości Czesława Przybylskiego, ale także inspirująca historia i losy lokatorów budynku który stał się właśnie Domem Funkcjonalnym.

Trwający już kilkadziesiąt lat związek tego miejsca z architekturą i sztuką nadaje mu magiczny wymiar, decyduje o unikalności miejsca.