Mieczysław Lubelski
30.12.1887 - 29.04.1965
Artysta rzeźbiarz. W 1906 wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie był uczniem Xawerego Dunikowskiego, ponadto studiował w Berlinie. Po 1929 r. powrócił do Warszawy. W 1920 miał wystawę swych prac w Zachęcie, w okresie międzywojennym intensywnie tworzył i wystawiał. Podczas okupacji wstąpił do AK i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie osiadł i działał w Anglii. Był autorem wielu rzeźb w gmachach publicznych i w kościołach.
Dla Warszawy wykonał m.in.: (około 1924) panoplia, emblematy rycerskie i lwy dekorujące gmach Ministerstwa Spraw Wojskowych przy Nowowiejskiej, płaskorzeźby w foyer Teatru Narodowego, w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości i w budynku PKO przy ul. Sienkiewicza. Wykonał (1925) płaskorzeźbę nad portalem w Państwowym Zakładzie Higieny, rzeźby dekoracyjno-ludowe w Pałacu Raczyńskich oraz (1932) Pomnik Saperów. W czasie wojny wszystkie niemal jego dzieła zostały zniszczone.


Agnieszka Osiecka
19.10.1936- 7.03.1997
Poetka, autorka tekstów piosenek, pisarka, reżyser teatralny i telewizyjny, dziennikarka. Najbardziej znana ambasadorka Saskiej Kępy. W domu przy ulicy Jakubowskiej mieszkała przez krótki czas , po powrocie z Zakopanego.

 

Elżbieta i Emil Cieślarowie
Rzeźbiarze, akcjonerzy, twórcy instalacji i innych form sztuki efemerycznej, działacze artystyczni i polityczni. Ukończyli warszawską Akademię Sztuk Pięknych w pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza. W latach 1973-1978 prowadzili warszawską galerie Repassage.
Inicjowali akcje artystyczne w których angażowali widzów we wspólne działanie. W roku 1978 wyjechali na stałe do Francji. Od jesieni 2009 roku mieszkają w Die i kontynuują pracę pedagogiczną i artystyczną w ramach założonego przez nich w 1993 roku stowarzyszenia "Art et Montagne".

 

Wiktor Gutt
Urodził się w 1949 roku w Warszawie, studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Rzeźby prof. Jerzego Jarnuszkiewicza oraz Pracowni Projektowania Brył i Płaszczyzn prof. Oskara Hansena W latach 1981-1984 wraz z Grzegorzem Kowalskim prowadził zainicjowany przez tego ostatniego cykl autorskich zajęć dydaktycznych Obszar wspólny i własny Od 1980 roku pracuje na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego w pracowni rzeźby Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na ASP w Warszawie, a od 2004 prowadzi tam samodzielną pracownię. Współtworzy też zespół wykładowców w nowej Katerze Mody powstałej w 2010 roku.


Barbara Turkiewicz- Gutt
Ukończyła rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni profesora Jerzego Jarnuszkiewicza. Zajmuje się ceramiką użytkową. Robi krótkie serie mis, pater i talerzy eksperymentując ze szkliwem barwą i fakturą. W swojej pracowni w domu przy Jakubowskiej przez wiele lat prowadziła warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także organizowała  coroczny grudniowy kiermasz.